Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza


Počet návštev:


uspechy 
História 
Škola dnes 
Umelecké odbory 
Pozvánky a Oznamy 
Kontakty 
Rôzne 


Faktúry,Objednávky,Zmluvy

Rada školy

   

Nový WEB

NOVÁ STRÁNKA ŠKOLY JE SPUSTENÁ OD SEPTEMBRA 2012.
VŠETKY STARŠIE INFORMÁCIE Z PREDCHÁDZAJÚCICH ŠKOLSKÝCH ROKOV NÁJDETE NA STAREJ STRÁNKE :-).NAŠA ZUŠ UŽ AJ NA FACEBOOKU...nájdete tu viac fotografií i aktuálne úspechy školy...

KLIK...

Zápis pre nový školský rok 2012/2013 sa uskutoční dňa 3. septembra 2012 od 9.00 - 13.00 h
a 4.-7. septembra 2012 od 12.30 - 17.00 h.


Výsledky prijímacích skúšok - zoznamy prijatých žiakov pre šk. rok 2012/2013


Skrátený záznam z výchovných koncertov SEBECKÝ OBOR (24.-25.5.2012)


Emotívny Sebecký obor...
Vypočujte si - rozhlasová relácia s doc. Helenou Červeňovou - dcérou prof. Ladislava Stančeka o jej otcovi - 5.5.2012, Rádio DevínVypočujte si - rozhlasová relácia o našom súbore bicích nástrojov - SUBINA - 11.2.2012, Rádio DevínPOZOR ZMENA!

V časti Škola dnes:
ÚPRAVA VÝŠKY MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM (školné)
- platná od 1.5.2012


V časti Pozvánky a oznamy sú zverejnené:

-výsledky prijímacích skúšok - zoznamy žiakov, prijatých na štúdium v jednotlivých odboroch

- fotky - Majáles (30.04.2012), z vystúpenia Školského orchestra a jeho sólistov Otvorenie Prievidzských mestských dní 2012 (8.05.2012)- klik na Akcie, ktoré sme pripravili...

- fotky, reportáž, výsledky, harmonogram, pozvánka, propozície a návratka na 15. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ Stančekova Prievidza 2012 (23.3.2012) - klik na Akcie, ktoré sme pripravili...

- fotky, výsledky, harmonogram, pozvánka, požiadavky, návratka na 3. ročník - Gitarová súťaž Prievidza 2011 (16. 11. 2011) - klik na Akcie, ktoré sme pripravili...

- fotky a skrátený záznam Veľkého vianočného koncertu 14.12.2011 - klik na Akcie, ktoré sme pripravili...

- pozvánky na koncerty, vystúpenia, výstavy a iné kultúrne akcie školy

- akcie, ktoré sme pripravili...(fotografie, videá...)

- propozície a prihláška na 4. ročník gitarovej súťaže Prievidza 2012 (15.11.2012)Vízia našej školy:

Byť centrom a garantom umeleckého vzdelávania talentovanej mládeže a školou, kam všetci radi prichádzajú.


Poslanie našej školy:

Pomáhať deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém a pomocou tvorivého učenia vychovať umením človeka, ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím.


Na našej škole uznávame tieto hodnoty:

- máme v úcte človeka a identitu každého jedinca
- rešpektujeme ľudské práva a práva dieťaťa
- uznávame slobodu a zodpovednosť človeka
- podporujeme vzájomnú spoluprácu a tvorivé úsilie
- omyly považujeme za prirodzený jav – učíme sa aj chybami    (chyba nie je vina)
- podporujeme atmosféru vzájomnej dôvery a pomoci
- reflexia a sebareflexia je pre nás cesta k osobnému rastuMesto Prievidza po uskutočnení ďalších nevyhnutných krokov zabezpečí spustenie diétneho stravovania k 01.09.2009. Viac info na www.prievidza.sk

Projekt Zodpovedne.sk a Pomoc.sk

Odborný časopis

   

Umenie má schopnosť pretvárať svet, robiť ľudí lepšími. Je i v názve ZUŠ, ktorej dôležitým poslaním je rozdávať jeho zázračné dary, majúce schopnosť rozvíjať ducha človeka, rozoznieť struny vnútorných emocionálnych prežívaní.

Hudobné školstvo má v prievidzskom regióne bohaté korene. Už v r. 1939 založila Alžbeta Pappová Súkromnú hudobnú školu, neskôr Ľudová škola umenia,  na tradície ktorej nadväzuje práve dnešná ZUŠ – v r. 1994 jej bolo prepožičané meno významného prievidzského skladateľa a pedagóga Ladislava Stančeka. 

Základná umelecká škola L.Stančeka Prievidza kladie základy hudobnosti, vytvára príležitosti pre kultivované muzicírovanie a aktívne počúvanie, vnímanie a prežívanie hudby, dáva možnosť svojim žiakom rozvíjať estetické a výtvarné cítenie, uplatňovať lásku k tanečnému i literárno-dramatickému prejavu .


 

Copyright(c) 2008. All rights reserved.
 
info@zuslstanceka.sk

PageRank ikona zdarma